Welkom

 1. eye-art
  Door ChristenUnie Altena op 9 november 2020

  ChristenUnie vertegenwoordigers in regio Gorinchem vragen aandacht voor behoud acute zorg Beatrixziekenhuis

  De spoedeisende hulppost van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem staat onder druk. De mogelijke sluiting van de spoedeisende hulppost bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem kan enorme gevolgen hebben. De coronacrisis heeft juist het belang aangetoond van het opbouwen en het versterken van de spoedeisende hulp in de Nederlandse ziekenhuizen. Daarom vragen lokale ChristenUnie vertegenwoordigers de landelijke ChristenUnie fractie om zich in te blijven zetten voor een volwaardig streekziekenhuis mét goede acute zorg.

  Lees verder
 2. hartenjager-header.png
  eye-art
  Door ChristenUnie Altena op 18 november 2019

  Dag van de Mantelzorg Altena 2019

  In het kader van de Dag van de Mantelzorg organiseerde Trema Welzijn op 14 november een dag voor alle mantelzorgers die onze gemeente Altena rijk is. Mantelzorgers werden op leuke en ontspannen wijze een moment in het zonnetje gezet. Om 10:30u werden mantelzorgers in de HartenJager (Giessen) welkom geheten met een lekker stukje gebak. Daarna volgde het eerste deel van een optreden van de Pauwergirls, een drietal dames dat muziek maakt met een knipoog en een snufje theater. Na een uitgebreide lunch volgde het tweede deel van het optreden, waarna de dag werd afgesloten.

  Lees verder
 3. header-begroting.png
  eye-art
  Door ChristenUnie Altena op 12 november 2019

  Begrotingsbehandeling 2020

  ChristenUnie Altena heeft haar betoog gekoppeld aan de woorden uit de Bijbel “haast u” Omdat we graag zien dat woorden en ambities nu daadwerkelijk omgezet moeten gaan worden in daden. De gemeente had even tijd nodig om na de fusie op orde te komen, maar nu is het tijd geworden om te gaan uitvoeren.
  Er zijn door de ChristenUnie bij deze begroting een aantal speerpunten naar voren gebracht. Duurzaamheid, sociale zorg, gezonde financiën, dienstbaarheid naar inwoners.

  Lees verder
 4. header-afval.png
  eye-art
  Door ChristenUnie Altena op 30 oktober 2019

  Standpunt ChristenUnie nieuwe afvalbeleid.

  De gemeente Altena heeft de ambitie afval zoveel mogelijk te benutten als grondstof en zet in op maximaal scheiden. Om die ambitie waar te maken kom het college met een voorstel voor aanpassingen voor het inzamelen van het huishoudelijk afval.Als ChristenUnie staan we achter de ambitie, wij willen ook minder afval, afval benutten als grondstof en maximaal scheiden. Maar wij vinden dat er in het plan van het college te weinig aandacht en onderbouwing is voor het stimuleren van het verminderen en het beter scheiden van afval. Onderdelen van het voorstel bewerken eerder het tegenovergestelde, zoals betalen voor het legen van de groene container.

  Lees verder

  Labels: ,

 5. kadernota
  eye-art
  Door ChristenUnie Altena op 11 juli 2019

  De Kadernota 2019; een verslag van onze inbreng

  De eerste Algemene Beschouwingen in de gemeente Altena zijn een feit. Er is enorm hard gewerkt door alle fracties gezien het aantal moties en amendementen dat ingediend werd. De ChristenUnie heeft een 9-tal moties ingediend. In dit artikel geven we een overzicht van onze inzet waarmee we handen en voeten geven aan ons verkiezingsprogramma. Van de 9 moties werden er 8 aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad (of direct overgenomen door het college). Enkel het onze motie aangaande de reserves voor de WMO haalde helaas niet.

  Lees verder

  Labels: ,