Berichten geschreven door Hennie Schermers

 1. Schuldhulpmaatjes
  Hennie
  Door Hennie Schermers op 12 november 2022

  Motie Schuldhulpmaatjes aangenomen door de volledige gemeenteraad

  Afgelopen dinsdagavond diende de ChristenUnie Altena samen met Progressief Altena en de SGP een motie in om te komen tot meer inzet van schuldhulpmaatjes. Door de steeds hoger wordende lasten als gevolg van o.a. de energiecrisis dreigen steeds meer mensen in de financiële problemen te komen. Deze financiële problemen hebben grote gevolgen voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Er is veel schaamte. Schuldhulpmaatjes gaan als vrijwilliger, zonder te oordelen, gewoon met mensen aan de slag om weer financieel orde op zaken te stellen. 

  Lees verder
 2. Jeugdzorg stockfoto
  Hennie
  Door Hennie Schermers op 4 oktober 2022

  ChristenUnie, VVD, SGP en VVA willen meer grip op contracten met jeugdzorgaanbieders

  Afgelopen dinsdagavond lag de eerder uitgestelde Regiovisie Jeugdzorg voor ter vaststelling door de Raad. ChristenUnie, VVD, SGP en VVA bereidden hiervoor een motie omdat er zorgen zijn over de contracten met zorgaanbieders. Al voor de vakantie werden deze zorgen door de bijna voltallige raad geuit.

  Lees verder

  Labels:

 3. afval
  Hennie
  Door Hennie Schermers op 18 juli 2022

  Kringloop en GAiN gevrijwaard van kosten afvoeren restafval

  Naar aanleiding van de inzet van ChristenUnie Altena en Progressief Altena wordt het voor Kringloopcentrum Altena in Almkerk en hulporganisatie GAiN in Sleeuwijk mogelijk om kosteloos restafval weg te brengen bij de gemeentelijke milieustations. Tot op heden werden zowel de Kringloop en GAiN als bedrijven aangemerkt en moesten “gewoon” betalen voor het wegbrengen van restafval.

  Lees verder
 4. Jeugdzorg stockfoto
  Hennie
  Door Hennie Schermers op 2 juli 2022

  Gemeenteraad van Altena staat pal voor goede Jeugdzorg

  Contracten met de huidige kleine zorgaanbieders worden verlengd met een jaar en de vaststelling van de Regiovisie wordt uitgesteld.

  Vorige maand vond het debat plaats aan de Altenatafel over de voorgestelde veranderingen in de Jeugdzorg. Het gaat hierbij om het opstellen van een Regiovisie en een nieuwe aanbestedingsprocedure.

  Lees verder

  Labels: