Berichten over fractie

 1. Schuldhulpmaatjes
  Hennie
  Door Hennie Schermers op 12 november 2022 om 21:12

  Motie Schuldhulpmaatjes aangenomen door de volledige gemeenteraad

  Afgelopen dinsdagavond diende de ChristenUnie Altena samen met Progressief Altena en de SGP een motie in om te komen tot meer inzet van schuldhulpmaatjes. Door de steeds hoger wordende lasten als gevolg van o.a. de energiecrisis dreigen steeds meer mensen in de financiële problemen te komen. Deze financiële problemen hebben grote gevolgen voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Er is veel schaamte. Schuldhulpmaatjes gaan als vrijwilliger, zonder te oordelen, gewoon met mensen aan de slag om weer financieel orde op zaken te stellen. 

  Lees verder
 2. Bouwen
  Wijnand
  Door Wijnand van der Hoeven op 11 december 2021 om 14:04

  Kostendekkend

  Er zijn een aantal diensten in de gemeente waarop geen winst gemaakt mag worden volgens regels van de landelijke overheid. Dat worden kostendekkende tarieven of leges genoemd. Voorbeelden hiervan zijn kosten van begraven, kosten van afvalinzameling en waterzuivering en legeskosten voor bouwen (bouwvergunningen). Achterliggende gedachte is dat je deze diensten nergens anders kunt inkopen en je hiervoor dus van de gemeente afhankelijk bent. Het bepalen van zo’n tarief is soms best ingewikkeld, want welke kosten mag je allemaal meerekenen en tegen welke prijs reken je deze kosten mee in het eindtarief?

  Lees verder

  Labels: , ,

 3. Nieuwe lijsttrekker
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 1 november 2021 om 15:00

  Anne Duizer neemt ChristenUnie-stokje over

  Anne Duizer (51) uit Giessen is voorgedragen als lijsttrekker namens ChristenUnie Altena voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. Hij neemt daarmee het stokje over van de huidige fractievoorzitter Wijnand van der Hoeven. Anne Duizer was de afgelopen periode al raadslid in Altena en van 2014 tot 2018 in de voormalige gemeente Woudrichem. Anne neemt een ruime ervaring mee in ruimtelijke ordening en woningbouw, één van de belangrijke thema’s voor de komende raadsperiode.

  Lees verder
 4. helping
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 20 oktober 2021 om 11:08

  ChristenUnie Altena wil coronageld blijven gebruiken voor hulp aan verenigingen en bedrijven

  Net als alle andere gemeente in Nederland heeft ook de gemeente Altena extra middelen uit Den-Haag gekregen om de effecten van corona tegen te gaan. Dit geld is bedoeld voor het ondersteunen van ondernemers, verenigingen, onderwijs en de zorg. Een deel van het geld is gelabeld en een deel van dit geld mag de gemeente vrij besteden. Tijdens de raadsvergadering van 19 oktober jl. heeft de ChristenUnie samen met Progressief Altena een voorstel ingediend om dit “vrij te besteden deel” te labelen voor ondersteuning van ondernemers, verenigingen, onderwijs en de zorg.

  Lees verder

  Labels: ,

 5. Luuk Verhagen beëdigd Christenunie Altena
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 19 oktober 2021 om 22:15

  Luuk Verhagen is geïnstalleerd als burgerraadslid.

  Op dinsdagavond 19 oktober jl. is Luuk Verhagen uit Almkerk als burgerraadslid beëdigd voor de ChristenUnie in Altena.

  Lees verder
 6. header-afval.png
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 30 oktober 2019 om 14:10

  Standpunt ChristenUnie nieuwe afvalbeleid.

  De gemeente Altena heeft de ambitie afval zoveel mogelijk te benutten als grondstof en zet in op maximaal scheiden. Om die ambitie waar te maken kom het college met een voorstel voor aanpassingen voor het inzamelen van het huishoudelijk afval.Als ChristenUnie staan we achter de ambitie, wij willen ook minder afval, afval benutten als grondstof en maximaal scheiden. Maar wij vinden dat er in het plan van het college te weinig aandacht en onderbouwing is voor het stimuleren van het verminderen en het beter scheiden van afval. Onderdelen van het voorstel bewerken eerder het tegenovergestelde, zoals betalen voor het legen van de groene container.

  Lees verder

  Labels: ,

 7. kadernota
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 11 juli 2019 om 20:00

  De Kadernota 2019; een verslag van onze inbreng

  De eerste Algemene Beschouwingen in de gemeente Altena zijn een feit. Er is enorm hard gewerkt door alle fracties gezien het aantal moties en amendementen dat ingediend werd. De ChristenUnie heeft een 9-tal moties ingediend. In dit artikel geven we een overzicht van onze inzet waarmee we handen en voeten geven aan ons verkiezingsprogramma. Van de 9 moties werden er 8 aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad (of direct overgenomen door het college). Enkel het onze motie aangaande de reserves voor de WMO haalde helaas niet.

  Lees verder

  Labels: ,

 8. jeugdzorg 624x270
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 3 juni 2019 om 10:22

  ChristenUnie wil in gesprek over jeugdzorg Altena

  In Nederland zijn er zorgen over de kosten en organisatie van jeugdzorg. De zorgen spelen in heel Nederland en dus ook in Altena. Hoewel er extra geld is opgenomen in de begroting blijft ook de regionale jeugdzorg aanbieder in grote financiële problemen. Daarom wil de ChristenUnie, samen met het CDA, het onderwerp jeugdzorg op korte termijn op de agenda zetten van de gemeente Altena.

  Lees verder

  Labels: ,

 9. header-kinderen.png
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 5 april 2019 om 15:00

  Motie over leerlingenvervoer aangenomen

  ChristenUnie raadslid Marjan van der Meij heeft een motie ingediend over het leerlingenvervoer. In de motie wordt het college opgeroepen om geen minimale afstand van 10 kilometer op te nemen voor vergoeding vervoer naar voortgezet speciaal onderwijs. In de voormalige gemeentes was dit geen regel en het is ongewenst dat deze regel in de nieuwe gemeente wel is opgenomen in de verordening. De motie werd mede ingediend met SGP en PA en is door een meerderheid van de raad aangenomen.

  Lees verder

  Labels: ,

 10. header-begroting.png
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 5 april 2019 om 10:06

  Dienstverlening naar inwoners belangrijkste prioriteit voor ChristenUnie Altena

  Afgelopen week is de begroting voor Altena vastgesteld. Een begroting van 118 miljoen, waarin elke werkdag gemiddeld 450.000 euro wordt uitgeven. De begroting was ‘beleidsarm’ en er was weinig ruimte voor debat omdat de eerste begroting van de nieuwe gemeente snel bij de provincie ingediend moet worden. Voor ChristenUnie Altena ligt de hoogste prioriteit nu bij het op orde krijgen van de basis dienstverlening en communicatie naar onze inwoners en bedrijven. Wij snappen dat het tijd kost voordat alles werkt zoals we gewend waren.

  Lees verder

  Labels: ,