Berichten geschreven door ChristenUnie Altena

 1. drugs en gezondheid
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 20 maart 2023

  Aanscherping visie op preventie drugs en overgewicht

  Vorige week heeft de gemeenteraad gestemd over het beleidskader vitaal leven in Altena. Als ChristenUnie Altena zijn wij blij met de nieuwe visie op een gezond en vitaal Altena. Echter was de ChristenUnie onaangenaam verrast door de passages in de ‘Visie vitaal Altena’ over drugsgebruik en overgewicht in de gemeente Altena. In de passages gaf het college aan dat men het overgewicht bij kinderen en het drugsgebruik in de gemeente Altena niet verder wilde laten groeien. Hiermee leek het college de handdoek in de ring te willen gooien als het gaat om het willen terugdringen van overgewicht en het gebruik van drugs in onze gemeente.

  Lees verder

  Labels: ,

 2. thema-avond landbouw
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 5 december 2022

  Terugblik op thema-avond Perspectief en ruimte voor de boeren

  Landbouw, en vooral de toekomst daarvan, is een veel besproken onderwerp op dit moment. Veel boeren leven in onzekerheid over de toekomst van hun boerenbedrijf en de landelijke politiek slaagt er niet in om dit perspectief te bieden. Juist over dit perspectief voor de landbouw mochten we in Waardhuizen met ruim 50 inwoners praten. Onder de aanwezigen waren veel agrariërs, de direct betrokkenen, verder lokale politici, vertegenwoordigers van land- en tuinbouworganisaties en leden van onze partij.

  Lees verder
 3. Thema-avond landbouw
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 16 november 2022

  Thema-avond: Perspectief en ruimte voor boeren in Altena?!

  Op 30 november aanstaande zal er een avond worden georganiseerd met als thema: “Perspectief en ruimte voor boeren in Altena?!”. De avond zal plaatsvinden in het gebouw van de GKv Waardhuizen. Tijdens deze avond zullen een aantal sprekers een inleiding geven op dit thema. Zo zal voormalig ChristenUnie Statenlid en huidig directeur van het Collectief Rivierenland Hermen Vreugdenhil spreken over de uitdagingen die er zijn maar ook het perspectief wat hij ziet voor boeren in onze regio.

  Lees verder

  Labels: ,

 4. gemeentealtena.jpg
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 8 juli 2022

  Inbreng ChristenUnie tijdens Algemene beschouwingen

  De ChristenUnie zet in op samen bouwen aan Altena. Voor de ChristenUnie zijn een verstandige manier van het uitbreiden van de ambtelijke capaciteit, tegengaan van ondermijning, samenredzaamheid en de problematiek in het ruimtelijk domein de belangrijkste onderwerpen voor het komende jaar.

  Lees verder
 5. Zonneweide
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 24 juni 2022

  ChristenUnie Altena stelt schriftelijke vragen over plannen grootschalig zonnepark Wijk en Aalburg

  ChristenUnie Altena is ter ore gekomen dat er plannen zijn voor een grootschalig zonnepark aan de Biesheuvelweg Wijk en Aalburg. Ondanks dat wij een groot voorstander zijn van verduurzaming, zijn wij van mening dat zonneparken van deze omvang niet in het landschap van Altena thuishoren.

  Lees verder
 6. Drongelen
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 10 mei 2022

  ChristenUnie Altena stelt schriftelijke vragen over verkeersveiligheid Drongelen

  ChristenUnie Altena heeft signalen ontvangen van lokale bewoners in Drongelen dat op de weg naar de pont Bergse Maas regelmatig veel te hard gereden wordt. Daarom heeft ChristenUnie Altena hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college.

  Lees verder

  Labels:

 7. Afscheid Marjan van der Meij
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 30 maart 2022

  ChristenUnie raadslid Marjan van der Meij neemt afscheid van de raad

  Gisteren 29 maart heeft ChristenUnie raadslid Marjan van der Meij afscheid genomen van de gemeenteraad. Marjan mocht bijna 8 jaar lang raadslid zijn, eerst 4 jaar lang voor de oude gemeente Woudrichem en daarna 3,5 jaar voor de gemeente Altena.

  Lees verder
 8. Groepsfoto kandidaten klein
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 17 maart 2022

  Bedankt voor uw stem!

  ChristenUnie Altena heeft 2.937 stemmen mogen ontvangen. We zullen de komende periode weer met 4 zetels in de raad mogen plaats nemen. Wij zijn dankbaar voor uw vertrouwen en uw stem. De komende jaren zullen wij aan de slag gaan om samen te bouwen aan Altena!
  Lees verder

  Labels:

 9. Gezinshuis
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 10 maart 2022

  ChristenUnie Altena dient motie in voor het behouden van zelfstandige gezinshuizen en ambulante kleine zorgaanbieders

  In de laatste raadvergadering van deze politieke periode heeft de ChristenUnie Altena een motie ingediend om er voor te zorgen dat zelfstandige (jeugd)zorgaanbieders en gezinshuizen binnen onze regio (West Brabant Oost) de mogelijkheid blijven behouden om individueel in te schrijven bij de komende aanbestedingsronde.

  Lees verder

  Labels:

 10. Dozenactie
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 7 maart 2022

  Samen bouwen aan Altena is meer dan bouwen, bouwen, bouwen!

  Goed wonen is zonder twijfel één van de belangrijkste thema’s van dit moment. Hoewel de ChristenUnie in de afgelopen raadsperiode succesvol heeft gepleit voor behoud van openbaar groen in de kernen, aandacht voor alternatieve woonvormen en betrokkenheid van inwoners bij de nieuwe omgevingsvisie, is de druk op de woningmarkt momenteel enorm.

  Lees verder