Blog

 1. drugs en gezondheid
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 20 maart 2023

  Aanscherping visie op preventie drugs en overgewicht

  Vorige week heeft de gemeenteraad gestemd over het beleidskader vitaal leven in Altena. Als ChristenUnie Altena zijn wij blij met de nieuwe visie op een gezond en vitaal Altena. Echter was de ChristenUnie onaangenaam verrast door de passages in de ‘Visie vitaal Altena’ over drugsgebruik en overgewicht in de gemeente Altena. In de passages gaf het college aan dat men het overgewicht bij kinderen en het drugsgebruik in de gemeente Altena niet verder wilde laten groeien. Hiermee leek het college de handdoek in de ring te willen gooien als het gaat om het willen terugdringen van overgewicht en het gebruik van drugs in onze gemeente.

  Lees verder

  Labels: ,

 2. Windmolens
  Wijnand
  Door Wijnand van der Hoeven op 14 februari 2023

  Windmolens in Altena

  Dat ook de ChristenUnie verbaasd is dat een bedrijf kansen ziet om een plan te ontwikkelen voor windturbines in Altena mag eerlijk gezegd worden. Maar wat ons nog meer verbaast, is de wijze waarop de meerderheid van de raad in de toekomst wenst om te gaan met duurzame energieopwekking waarbij windturbines worden gebruikt.

  Lees verder

  Labels:

 3. thema-avond landbouw
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 5 december 2022

  Terugblik op thema-avond Perspectief en ruimte voor de boeren

  Landbouw, en vooral de toekomst daarvan, is een veel besproken onderwerp op dit moment. Veel boeren leven in onzekerheid over de toekomst van hun boerenbedrijf en de landelijke politiek slaagt er niet in om dit perspectief te bieden. Juist over dit perspectief voor de landbouw mochten we in Waardhuizen met ruim 50 inwoners praten. Onder de aanwezigen waren veel agrariërs, de direct betrokkenen, verder lokale politici, vertegenwoordigers van land- en tuinbouworganisaties en leden van onze partij.

  Lees verder
 4. Oudendijk
  Anne
  Door Anne Duizer op 23 november 2022

  ChristenUnie, CDA, VVD en AL zetten vraagtekens bij bedrijfsverzamelgebouw in Oudendijk

  ChristenUnie Altena, CDA, VVD en AL zijn door diverse bewoners van de Oudendijk benaderd met vragen over de plannen voor een nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw midden in Oudendijk. Enkele jaren geleden heeft een projectontwikkelaar deze grond gekocht en wil daar nu een bedrijfsverzamelgebouw bouwen voor 5 bedrijven. De omwonenden maken zich grote zorgen omdat de Oudendijk ter plaatse te smal is voor het extra verkeer van en naar dit nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw.

  Lees verder
 5. Thema-avond landbouw
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 16 november 2022

  Thema-avond: Perspectief en ruimte voor boeren in Altena?!

  Op 30 november aanstaande zal er een avond worden georganiseerd met als thema: “Perspectief en ruimte voor boeren in Altena?!”. De avond zal plaatsvinden in het gebouw van de GKv Waardhuizen. Tijdens deze avond zullen een aantal sprekers een inleiding geven op dit thema. Zo zal voormalig ChristenUnie Statenlid en huidig directeur van het Collectief Rivierenland Hermen Vreugdenhil spreken over de uitdagingen die er zijn maar ook het perspectief wat hij ziet voor boeren in onze regio.

  Lees verder

  Labels: ,

 6. Schuldhulpmaatjes
  Hennie
  Door Hennie Schermers op 12 november 2022

  Motie Schuldhulpmaatjes aangenomen door de volledige gemeenteraad

  Afgelopen dinsdagavond diende de ChristenUnie Altena samen met Progressief Altena en de SGP een motie in om te komen tot meer inzet van schuldhulpmaatjes. Door de steeds hoger wordende lasten als gevolg van o.a. de energiecrisis dreigen steeds meer mensen in de financiële problemen te komen. Deze financiële problemen hebben grote gevolgen voor iedereen die hiermee te maken krijgt. Er is veel schaamte. Schuldhulpmaatjes gaan als vrijwilliger, zonder te oordelen, gewoon met mensen aan de slag om weer financieel orde op zaken te stellen. 

  Lees verder
 7. Bedrijventerrein Giessen
  Anne
  Door Anne Duizer op 20 oktober 2022

  ChristenUnie Altena heeft kritiek op bestemmingsplan bedrijventerrein Giessen

  Gisteren is door de gemeenteraad van Altena het bestemmingsplan vastgesteld voor de uitbreiding van industrieterrein De Rietdijk in Giessen. Helaas voelden wij ons als ChristenUnie Altena genoodzaakt tegen te stemmen. Niet omdat we niet willen dat dit bedrijventerrein wordt uitgebreid, maar vanwege het cliëntelisme op het gemeentehuis waardoor twee ondernemers op voorhand 60% van dit bedrijventerrein hebben kunnen claimen en de rest van de ondernemers die grond wil kopen wordt overgeleverd aan een projectontwikkelaar die de rest mag verkopen. Hiermee wordt op een ontoelaatbare wijze voorbij gegaan aan het gelijkheidsbeginsel waar een gemeente aan is gehouden.

  Lees verder
 8. Jeugdzorg stockfoto
  Hennie
  Door Hennie Schermers op 4 oktober 2022

  ChristenUnie, VVD, SGP en VVA willen meer grip op contracten met jeugdzorgaanbieders

  Afgelopen dinsdagavond lag de eerder uitgestelde Regiovisie Jeugdzorg voor ter vaststelling door de Raad. ChristenUnie, VVD, SGP en VVA bereidden hiervoor een motie omdat er zorgen zijn over de contracten met zorgaanbieders. Al voor de vakantie werden deze zorgen door de bijna voltallige raad geuit.

  Lees verder

  Labels:

 9. afval
  Hennie
  Door Hennie Schermers op 18 juli 2022

  Kringloop en GAiN gevrijwaard van kosten afvoeren restafval

  Naar aanleiding van de inzet van ChristenUnie Altena en Progressief Altena wordt het voor Kringloopcentrum Altena in Almkerk en hulporganisatie GAiN in Sleeuwijk mogelijk om kosteloos restafval weg te brengen bij de gemeentelijke milieustations. Tot op heden werden zowel de Kringloop en GAiN als bedrijven aangemerkt en moesten “gewoon” betalen voor het wegbrengen van restafval.

  Lees verder
 10. gemeentealtena.jpg
  cuprofiel.jpg
  Door ChristenUnie Altena op 8 juli 2022

  Inbreng ChristenUnie tijdens Algemene beschouwingen

  De ChristenUnie zet in op samen bouwen aan Altena. Voor de ChristenUnie zijn een verstandige manier van het uitbreiden van de ambtelijke capaciteit, tegengaan van ondermijning, samenredzaamheid en de problematiek in het ruimtelijk domein de belangrijkste onderwerpen voor het komende jaar.

  Lees verder