Kandidaten

Hier vind je de kandidatenlijst van de ChristenUnie Altena voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

Anne Duizer met titel

Hennie Schermers

Wijnand van der Hoeven

Even voorstellen: Wijnand van der Hoeven, 55 jaar oud. Ik ben getrouwd met (juf) Melanie en woon sinds 1988 in Brabant. We hebben samen vijf kinderen waarvan er nog twee thuis wonen in ons mooie huis in Aalburg. Als klein manneke op het schoolplein kon ik me al met woorden redden; taal en politiek debat vind ik na jaren van politiek nog steeds prachtig.

Ik hou me in de gemeenteraad vaak met de wat zakelijke onderwerpen bezig. Met mijn bedrijfskundige opleiding boeit mij economie en financiën. Gedreven vanuit de Bijbelse opdracht, merk ik dat ik allergisch ben voor onrecht en ik maak me daarom ook zorgen over hoe we omgaan met arbeidsmigranten in Altena.

Naast mijn werk in de glasvezel heb ik een grote liefde voor muziek, daarom wil ik me blijven inzetten voor cultuureducatie samen met de vele professionele muziekdocenten en kunstenaars in Altena. Ook voor het cultureel erfgoed mag ik me graag inzetten, bijvoorbeeld in het bestuur van het oude kerkje in Aalburg. Daar organiseer ik ook graag concerten.

Met uw stem en uw steun wil ik me graag nog vier jaar inzetten voor een zorgzaam en duurzaam gemeentebestuur.

Kees Nieuwenhuizen

Machiel Verdoorn

Hermen Vreugdenhil

Ik ben Hermen Vreugdenhil, 46 jaar en ik woon in Nieuwendijk. Sinds 2007 ben ik lid van de Provinciale Staten in Noord-Brabant met tussendoor een periode als raadslid in Werkendam en wethouder in Aalburg. Ik combineer de politiek met mijn werk bij de Academie voor Openbaar Bestuur.

Als Statenlid kom ik in veel Brabantse gemeenten. Ik verwonder me er elke keer weer over hoe uniek het wonen in Altena is. We mogen dankbaar zijn voor de saamhorigheid en het omzien naar elkaar in een omgeving waar boeren en natuurbeschermers niet tegenover elkaar staan maar samenwerken in het beheer en behoud van ons landschap.

Ik wil me inzetten voor een gemeentebestuur dat dichtbij de mensen staat en bereikbaar en aanspreekbaar is. Dat oog heeft voor mensen in schulden en ervoor knokt als hen onrecht aangedaan wordt.Daarnaast wil ik werk maken van voldoende en betaalbare woningen in onze gemeente. Het is cruciaal om jongeren perspectief te bieden om na hun opleiding en studie een zelfstandig bestaan op te bouwen in Altena. Verder wil ik me inzetten om de unieke samenwerking tussen natuurorganisaties, boeren en talloze vrijwilligers in Altena te versterken waardoor we hier kunnen genieten van heerlijk voedsel en tegelijk ook goed kunnen zorgen voor de akker- en weidevogels. Met het team van ChristenUnie Altena wil ik hier graag aan verder bouwen.  

Caroline van Tilborg - Kant

Kars Hazelaar

Rianne Dekker - Boelhouwers

Ik ben Rianne Dekker-Boelhouwers, 42 jaar en ik woon in Almkerk. Ik ben getrouwd met Erik en moeder van vier tieners tussen de 11 en 18 jaar. Ik heb een aantal jaar als logopedist in het speciaal onderwijs gewerkt en begeleid sinds 2015 migrantenkinderen die instromen op verschillende basisscholen van De Stroming in Altena. Dat heeft geleid tot het opzetten van een taalklas voor eerstejaars migrantenkinderen tussen de 7 en 11 jaar in Almkerk, die voor kinderen uit de hele gemeente Altena toegankelijk is. Goed onderwijs en eerlijke ontwikkelingskansen voor ieder kind vind ik erg belangrijk.

Voordat ik bij de politiek betrokken raakte, ben ik acht jaar diaken geweest in de hervormde kerk in Almkerk. Ik geloof sterk in de sociale verbindingen die er zijn in de kernen van Altena. Zo heb ik het Dorpsnetwerk Almkerk mee opgericht, waar we hulpvragers en hulpbieders uit het dorp aan elkaar koppelen. Door mijn werk ontmoet ik vaak migranten die de taal nog niet spreken en niet weten hoe het leven in Altena werkt. Bij hen zie ik regelmatig eenzaamheid en machteloosheid. Ik vind het mooi om hen via mijn werk of als vrijwilliger te kunnen helpen met inburgeren. Ik denk steeds: hoe zou het voor mij en mijn gezin zijn om in een ander land een nieuw bestaan te moeten opbouwen?

In het afgelopen jaar zijn we als gezin verhuisd naar mijn ouderlijk huis in Almkerk, wat we nu aan het verbouwen zijn tot duurzame en energiezuinige driegeneratiewoning. Zo kan mijn moeder dicht bij mijn vader blijven wonen die in Altenahove woont en kunnen wij indien nodig mantelzorg verlenen. Maar tot nu hebben wij als werkende ouders met een druk gezin vooral gemak van mijn moeders praktische hulp voor ons! Ik vind dat de gemeente meer mogelijk moet maken op het gebied van wonen waarbij duurzaamheid en zorg voor elkaar centraal moeten staan. Het omkijken naar elkaar in onze dorpskernen moeten we behouden en versterken waar nodig, wat mij betreft. Er zijn nog te veel mensen die financieel of qua zorg in de knel zitten en tussen wal en schip vallen wanneer het om ondersteuning gaat. Ook voor deze mensen die het op eigen kracht niet redden, wil ik me graag inzetten en samen met hen bouwen aan een nog mooier en zorgzamer Altena.

Bart Schutte

Mijn naam is Bart Schutte, 19 jaar jong en ik woon in Almkerk. Ik moet zeggen dat toen ik gevraagd werd of ik op de lijst voor de ChristenUnie wilde, ik daar wel even twee keer over na moest denken. Politiek, is dat nu wel iets voor mij? Maar toen ik wat meer betrokken raakte bij de ChristenUnie door mee te denken over het vormgeven van de campagne begon toch in mij ook wel een politiek hart te kloppen.

Naast dat ik het leuk vind om mij bezig te houden met vormgeving en design, ben ik ook jongerenwerker van beroep en werk ik bij jongerenorganisatie Stichting Tienerfriends in Sleeuwijk. Daarnaast ben ik betrokken bij het geven van kerkelijk onderwijs bij verschillende kerken en zet ik mij in als vrijwillig jongerenwerker bij jongerencentrum De Pomp in Almkerk.

Op politiek gebied wil ik iets bijdragen op het gebied van welzijnswerk. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten en draaiend houden van projecten rondom lokaal jongerenwerk, maar ook prachtige projecten zoals de HartenBrigade in Giessen moeten wat mij betreft alle ruimte krijgen. Dit zijn plaatsen voor ontmoeting, waar iedereen de kans krijgt om zichzelf te zijn en ook iets te kunnen betekenen voor anderen. Plaatsen waar het draait om samen: samen iets opbouwen, samen iets betekenen voor een ander en er samen voor zorgen dat Altena een beetje mooier wordt. Daar wil ik mij voor inzetten. In de politiek, maar vooral ook gewoon in mijn dagelijks leven.

Luuk Verhagen

Ik ben Luuk Verhagen, 20 jaar oud en woon in Almkerk. Ik zit in het tweede jaar van de opleiding Technische Informatica aan de Avans Hogeschool te Breda. In mijn vrije tijd doe ik vrijwilligerswerk bij jongerencentrum De Pomp en de Hervormde kerk in Almkerk, ik hou van drummen en zwem bij ZVDO’74 in Andel.

Ik zet mij, mede door mijn christelijke levensvisie, graag in voor anderen. De lokale politiek is een mooie manier om dit op een grotere schaal te doen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat iedere leeftijdsgroep vertegenwoordigd is in de politiek. Aangezien dit bij mijn leeftijdsgroep nog onvoldoende is hoop ik via deze manier jongeren te kunnen gaan vertegenwoordigen in de raad.

Er zijn veel onderwerpen die belangrijk zijn voor jongeren. Denk hierbij aan goede ov-verbindingen, genoeg ontmoetingsplekken voor jongeren, goede sportfaciliteiten en natuurlijk voldoende woningen en een duurzaam toekomst voor Altena. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een betrouwbare overheid is voor de mensen die dat nodig hebben.

Daar ga ik mij de komende vier jaar voor inzetten!

12. Arie de Fijter

13. Sija van Noorloos-Schep

14. Pieter van Dueren den Hollander

15. Wim Holster

16. Francien van Helden-Overduin

17. Jan van Kleef

18. Alfred Schouten

19. Gerben van Helden

20. Jenny Kleinloog

21. Henrico Bassie

22. Pleunie den Hartog-de Jong

23. Arian Schouten

24. Henk Scherff

25. Johann Honders

26. Barry Visser

27. Ad Bor

28. Gerrit van Zandwijk

29. Arnold van Ooijen

30. Henk Schouten